جوایز سایت - سی سی کالا , CCKALA

به اطلاع کاربران عزیز می رسانیم که جهت تسهیل در خرید شما عزیزان , مبلغ دوبست هزار ریال به حساب کاربری شما واریز گردید.

 شرایط استفاده :

1- این طرح شامل ثبت نام کنندگانی میشود که تا پایان مرداد ماه 95 در سایت ثبت نام نموده اند.

2- این مبلغ شامل کاربرانی میگردد که , حداقل مبلغ پانصد هزار تومان (طی یک فاکتور یا جمع چند فاکتور ) در شهریور ماه از سایت خرید نمایند.

3- مبلغ دویست هزار ریال مذکور به حساب کاربر در سایت واریز می گردد.

4- مبلغ مذکور تنها یکبار به حساب کاربر منظور می گردد.

5- کاربران جدیدی که طی شهریور ماه از سایت خرید نمایند در صورتیکه تا پایان شهریور خرید مجدد انجام دهند , شامل موارد فوق میشوند.