خرید فرش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

تابلو فرش ان یکاد با قاب سلطنتی پهن ورق طلا - 227

بافت سفارشی تابلو فرش ماشینی از روی عکس های دلخواه شما

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3000 با قاب سلطنتی پهن ورق طلا

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1200 شانه برجسته

اندازه فرش : 50× 70

اندازه قاب حدود : 80× 100

جنس قاب : چوب

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای ادارات - منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت قبلی: 200,000 تومان
قیمت: 160,000 تومان

تابلو فرش و ان یکاد حاشیه زرشکی با قاب سلطنتی سفید 0096

تابلو فرش و ان یکاد ماشینی با تراکم 3000 با قاب سلطنتی سفید

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 70

اندازه قاب حدود : 70 × 95

جنس قاب : چوبی سلطنتی سفید

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 140,000 تومان

تابلو فرش ان یکاد با قاب سلطنتی پهن ورق طلا - 226

بافت سفارشی تابلو فرش ماشینی از روی عکس های دلخواه شما

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3000 با قاب سلطنتی پهن ورق طلا

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1200 شانه برجسته

اندازه فرش : 50× 70

اندازه قاب حدود : 80× 100

جنس قاب : چوب

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای ادارات - منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت قبلی: 200,000 تومان
قیمت: 160,000 تومان

تابلو فرش کوچ عشایر سایز بزرگ 0380

بافت سفارشی تابلو فرش ماشینی از روی عکس های دلخواه شما

تابلو فرش - ماشینی با تراکم 3000 با قاب چوبی پهن 

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه

اندازه فرش : 70 × 100

اندازه قاب حدود : 95 × 125

جنس قاب : چوبی سلطنتی ورق طلا

رنگ : قهوه ای

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای سالن های بزرگ و هدیه و کادوئی 

قیمت قبلی: 420,000 تومان
قیمت: 350,000 تومان

تابلو فرش چهار قل با قاب چوبی برجسته 0097

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3500 با قاب چوبی گل دار برجسته

جنس فرش : ماشینی تراکم 3500

کیفیت بافت : 1200 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 70

اندازه قاب حدود : 70 × 90

جنس قاب : چوبی برجسته

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 130,000 تومان

تابلو فرش لا اله الا الله با قاب ویژه -0382

بافت سفارشی تابلو فرش ماشینی از روی عکس های دلخواه شما

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3000 با قاب ویژه

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50× 70

اندازه قاب حدود : 70× 90

جنس قاب : چوب و PVC

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای ادارات - منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت قبلی: 160,000 تومان
قیمت: 130,000 تومان

تابلو فرش ان یکاد با قاب سلطنتی سفید بزرگ -0208

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3000 با قاب چوبی برجسته سفید

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 100

اندازه قاب حدود : 75 × 125

جنس قاب : چوبی سفید

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 250,000 تومان

تابلو فرش آیه الکرسی با قاب سلطنتی استخوانی بزرگ 0095

تابلو فرش آیه الکرسی ماشینی با تراکم 3000 با قاب چوبی برجسته رنگ استخوانی 

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 100

اندازه قاب حدود : 75 × 125

جنس قاب : چوبی رنگ استخوانی

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 220,000 تومان

تابلو فرش فرانسوی شاعر جوان با قاب رنگ استخوانی 0122

تابلو فرش ماشینی قرانسوی شاعر جوان با تراکم 3000 با قاب چوبی به رنگ استخوانی

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 100

اندازه قاب حدود : 70 × 905

جنس قاب : چوبی رنگ استخوانی

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 120,000 تومان

تابلو فرش فرانسوی پاسورباز با قاب سلطنتی استخوانی بزرگ 0099

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3000 با قاب چوبی برجسته رنگ استخوانی 

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 100

اندازه قاب حدود : 75 × 125

جنس قاب : چوبی رنگ استخوانی

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 190,000 تومان

تابلو فرش چهار قل با قاب چوبی رنگ استخوانی 0121

تابلو فرش ماشینی جهار قل با تراکم 3500 با قاب چوبی گل دار رنگ استخوانی

جنس فرش : ماشینی تراکم 3500

کیفیت بافت : 1200 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 70

اندازه قاب حدود : 70 × 90

جنس قاب : چوبی برجسته

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 120,000 تومان

0225- تابلو فرش فرانسوی ویولون زن سایز بزرگ

تابلو فرش - ماشینی با تراکم 3000 با قاب PVC کره ای

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه

اندازه فرش : 70 × 100

اندازه قاب حدود : 90 × 120

جنس قاب : PVC کره ای

رنگ : قهوه ای 

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای سالن های بزرگ و هدیه

امکان تعویض قاب به قابهای ارزانتر

قیمت: 360,000 تومان

تابلو فرش آیه الکرسی بزرگ با قاب سلطنتی -218

تابلو فرش ماشینی آیه الکرسی با تراکم 3000 با قاب سلطنتی پهن سفید

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1200 شانه برجسته

اندازه فرش : 50× 100

اندازه قاب حدود : 70× 120

جنس قاب : چوب

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای سالن ها - منزل - هدیه و کادوئی 

بافت سفارشی تابلو فرش ماشینی از روی عکس های دلخواه شما

قیمت: 240,000 تومان

تابلو فرش و ان یکاد حاشیه فیروزه ای با قاب سلطنتی سفید 0095

تابلو فرش و ان یکاد ماشینی حاشیه فیروزه ای با تراکم 3000 با قاب سلطنتی سفید

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 70

اندازه قاب حدود : 70 × 95

جنس قاب : چوبی سلطنتی سفید

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 140,000 تومان

تابلو فرش و ان یکاد مکه و مدینه با قاب دوبله سلطنتی 0123

تابلو فرش و ان یکاد ماشینی با تراکم 3000 با قاب دویله سلطنتی

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 55 × 75

اندازه قاب حدود : 75 × 95

جنس قاب : چوبی دوبله

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 140,000 تومان

تابلو فرش ان یکاد با قاب سلطنتی پهن -211

بافت سفارشی تابلو فرش ماشینی از روی عکس های دلخواه شما

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3000 با قاب سلطنتی پهن

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1200 شانه برجسته

اندازه فرش : 50× 70

اندازه قاب حدود : 70× 90

جنس قاب : چوب

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای ادارات - منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت قبلی: 200,000 تومان
قیمت: 180,000 تومان

تابلو فرش طرح مزرعه با قاب سلطنتی 0383

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3600 با قاب چوبی برجسته طرح دار

جنس فرش : ماشینی تراکم 3600

کیفیت بافت : 1200 شانه

اندازه فرش : 50 × 100

اندازه قاب حدود : 70 × 120

جنس قاب : برجسته سلطنتی طرح دار چوبی

رنگ : قهوه ای 

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای هدیه و کادوئی 

قیمت: 150,000 تومان

تابلو فرش و ان یکاد با قاب ایتالیایی طلایی 0140

تابلو فرش و ان یکاد ماشینی با تراکم 3000 با قاب ایتالیایی سفید

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 70

اندازه قاب حدود : 70 × 90

جنس قاب : چوبی با گل

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت: 120,000 تومان

تابلو فرش آیات - و ان یکاد - با قاب چوبی چهار گل-210

بافت سفارشی تابلو فرش ماشینی از روی عکس های دلخواه شما

تابلو فرش کاشان ماشینی با تراکم 3000 با قاب  PVC باریک

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50× 40

اندازه قاب حدود : 65× 55

جنس قاب : PVC

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای ادارات - منزل - هدیه و کادوئی 

قیمت قبلی: 80,000 تومان
قیمت: 70,000 تومان

تابلو فرش لا اله الا الله با قاب بیضی 0098

تابلو فرش ماشینی با تراکم 3000 با قاب چوبی بیضی

جنس فرش : ماشینی تراکم 3000

کیفیت بافت : 1050 شانه برجسته

اندازه فرش : 50 × 70

اندازه قاب حدود : 65 × 80

جنس قاب : چوبی 

نوع استفاده : دیواری

مناسب برای تزیین منزل - هدیه و کادوئی