032- باتری لپ تاپ ایسوس K52

وضعیت موجودی موجود
4 رای
برند ایسوس ASUS
قیمت: 575,000 تومان

باتری لپ تاپ ایسوس K52 شش سلولی گارانتی 6 ماهه

Asus K52 Laptop Battery - A32-K52

032- باتری لپ تاپ ایسوس K52

باطری لپ تاپ ایسوس K52 شش سلولی

در سالهای اخیر لپ تاپ ها مورد توجه بسیاری از علاقه مندان به کامپیوتر قرار گرفته و به مرور زمان جایگزین کامپیوترهای شخصی PC گردیده اند.از جمله موارد مورد علاقه مصرف کنندگان استفاده بدون نیاز به اتصال مستقیم به برق میباشد. این وظیفه بعهده باتری لپ تاپ میباشد, که تامین کننده انرژی هنگام عدم اتصال مستقیم به برق میباشند. ولی متاسفانه تمامی باطری ها حتی باتری اورجینال که بر روی دستگاهها نصب میباشند پس از مدتی عمر خود را از دست داده و مانند همه باطری ها قدرت و توانائی شارژر دهی خود را از دست می دهند.

باتری های ایسوس ASUS K52 اورجینال که به همراه لپ تاپ ها ارائه میشوند , نیز از این قائده مستثنی نبوده و بنا به نوع استفاده مصرف کنندگان پس از مدتی توانائی خود را از دست می دهند.

مجموعه سی سی کالا مفتخر است که با عرضه باطری های با کیفیت به همراه 6 ماه گارانتی و قیمت مناسب این نگرانی و نیاز مشتریان را برطرف نموده و پشتیبان همیشگی ایشان می باشد.

09121134459

توجه:لطفا قبل از خرید باتری لپ تاپ از سازگاری کامل آن با مدل دستگاه خود اطمینان حاصل کنید.

: Battery Type

Asus

07G016CS1875, 07G016CT1875, 07G016CU1875, 07G016CX1875, 07G016ER1875, 07G016ES1875, 07G016FK1875, 07G016FL1875, 07G016G51875, 07G016G61875, 07G016G81875, 07G016GL1875, 07G016GY1875, 70-NXS1B3000Z, 70-NXS1B3100Z, 70-NXS1B3200Z, 90-NXM1B2000Y, 90-NYX1B2000Y, A31-K52, A32-K32, A32-K42, A32-K52, A41-K52, A42-K52, B53F, B53J
سازگار با مدل های :
Asus
K52JC-EX144V, K52JR-SX059V, K52N-EX026, K52JT-SX024V, K42DR-VX078, K52JU-2F, K42JB-1A, K52N-2F, K42JK-2C, P52JC-SO018X, K42JY-1A, A42JY, B53XI, K42N-1A, K42K, K52DY-1C, X42EI37JZ-SL, X5iB, K52JB-2C, X42EP60Je-SL, X5iN, K52JE-EX032V, Pro51K, K52JE-EX229V, K52JT-1A, K42DE-VX041D, K52JT-SX347X, K42F-EX859D, K52JV-2F, K42JE-2C, A52JE, P52F-SO006X, K42JV-1A, A42JB, K52F-SX416V, K42JZ-1A, X42JA, K42JC-VX152X, K52DR-1D, X42EI33Jb-SL, X42EI-46JE, K52F-EX1033V, X42EI46JV-SL, X5iJC, K52JB-SX140V, K42EI45JC-SL, K42JC-1Y, x52f-ex473v, X67F, K52JK-SX024V, K52JC-EX352V, K52JR-SX071V, K52N-EX035V, K52JT-SX073D, K42DY-2C, K52JU-SX006V, K42JB-2C, K52N-EX050V, K42JP-1A, P42EI, K42JY-2C, K42N-2C, X42JZ, K42F-VX230V, K52F-1A, X42EI38JZ-SL, X5iD, K52JB-SX059V, X42EP61JE-SL, X42C, K52JE-EX044D, Pro51SA, K52JK-2C, K52JK-SX031V, K52F-C2B, K52JT-2F, K42DQ-2C, K52JT-SX621V, K42F-VX162D, K52JV-SX055V, K42JE-3E, P52F-SO033X, K42JV-2C, K52JC-EX146V, K42JZ-2C, X42JC, K42JVK52, K52DR-EX098D, X42EI35JC-SL, X42EP-60JE, K52F-EX878R, X42EI48JY-SL, X5iJK, K52JC-2C, K42JZ-VX065V, K52JU-SX105V, K52JC-X2, K52JR-SX101D, K42DE-1E, K52JT-SX131V, K42DY-3F, K52JU-SX074V, K42JC-1E, A52BY, K52N-EX111V, K42JP-3D, K52F-SX032V, K42JY-3D, K52N-EX366V, X42E33Jb-SL, X42E-35JB, K52F-1D, X42EI45Jb-SL, X5iDR, K52JB-SX128V, X42EP62JY-SL, X42JT, PRO8FF, K52JK-SX013X, K52JR-1A, K52DR-A1, K52JT-SX011V, K42DR-2C, K52JT-XT1R, K42JA-1A, K52N-1C, K42JE-3G, P52JC-SO009X, K42JV-3E, A42JP, K52JK-A1, K42JZ-3E, K42JV-X1, K52DR-EX260X, X42EI35JZ-SL, X5KF, K52F-SX2061V, X42EI60Jb-SL, X5iJT, K52JE-1A, K52DR-EX040V, K52JE-EX065V, K52JR-SX133R, K42DE-3E, K52JT-SX261V, K42DY-VX045, K42JC-3D, K52N-EX174D, K42JR-1E, K52F-SX065V, K42JY-3F, X42DR, K42JC-A1, K52DE-1A, X42E35Jr-SL, X42EI-33JE, K52F-2F, X42EI45JZ-SL, X5iF, K52JB-SX134V, X42EV12DE-SL, A40DQ, K52JB-SX153X, CVX140D, K52JK-SX019V, K52JR-SX052X, K52JT-SX024D, K42DR-VX059D, K52JU-1C, K42JA-3D, K52N-2C, K42JK-1A, A52JA, P52JC-SO017X, K42JV-3G, B53X, K42JZ-3G, K52DY-1A, X42EI37Je-SL, X5KJC, K52JB-1A, X42EP60Jb-SL, X5iJV, K52JE-EX029V, Pro51B, K52JE-EX111D, K52JR-SX207V, K42DE-3G, K52JT-SX338V, K42F-2C, K52JV-1C, K42JE-1E, K52N-EX247D, K42JR-3D, K52F-SX223V, K42JY-3H, K42JC-C1, K52DR-1A, X42E45Jc-SL, X42EI-45JE, K52F-3A, X42EI46Je-SL, X5iJB, K52JB-SX139V, X42EV14N-SL, B53E-SO228X, X52J-SX480V, X52JE-EX098V, K52JK-SX022V, K52JC-EX145V, K52JR-SX070V, K52N-EX026V, K52JT-SX067V, K42DY-1A, K52JU-SX005V, K42JB-1E, K52N-3A, K42JK-VX026D, P52JC-SO028X, K42JY-1E, A42JZ, X42N-VX064V, K42N-1E, X42JY, K42F-B1, K52DY-SX096V, X42EI38JE-SL, X5iBY, K52JB-SX031V, X42EP61Jb-SL, X5iiN, K52JE-EX035V, Pro51S, K52JK-1A, K52F-C1, K52JT-1C, K42DQ-1A, K52JT-SX602V, K42F-VX138, K52JV-SX033V, K42JE-3D, P52F-SO017X, K42JV-1E, K52F-SX619V, K42JZ-1E, K42JR-A1, K52DR-2C, X42EI33Je-SL, X42EP-60JB, K52F-EX1181V, X42EI46JY-SL, X5iJE, K52JC-1A, K42JE-VX183V, X52JU-SX247V, K52JK-SX027V, K52JC-EX356V, K52JR-SX077X, K42DE-1A, K52JT-SX078V, K42DY-3E, K52JU-SX010V, K42JC-1A, K52N-EX094D, K42JP-2C, P42EP, K42JY-2F, K42N-VX057D, X42N, B53JC, K52F-1C, X42EI43JZ-SL, X5iDE, K52JB-SX072D, X42EP61JZ-SL, X42JF, x52jc-sx040v, Pro67F, K52JK-SX012V, K52JK-SX055V, K52JT-2G, K42DR-1A, K52JT-SX657V, K42F-VX235, K52N-1A, K42JE-3F, P52F-SO034X, K42JV-3D, K52JE-XN1, K42JZ-3D, K42JV-VX054V, K52DR-EX144D, X42EI35JE-SL, X52JE-EX098, K52F-SX1161V, X42EI48JZ-SL, X5iJR, K52JC-2F, K52DE-EX016, K52JE-EX047V, K52JR-SX107V, K42DE-3D, K52JT-SX171D, K42DY-3G, K52JU-SX079V, K42JC-2C, K52N-EX156D, K42JR-1A, K52F-SX062V, K42JY-3E, X42DQ, AS-K52F-2B, X42E35Jb-SL, X42E-45JB, K52F-2C, X42EI45Je-SL, X5iDY, K52JB-SX133V, X42EP62JZ-SL, X42JX, A42JR-vx065v, X42JE-VX230, K52JK-SX017V, K52JR-2C, K52DR-X1, K52JT-SX011X, K42DR-VX041V, K52JU-1A, K42JA-2C, X52BY, K52N-1D, K42JE-3H, P52JC-SO012X, K42JV-3F, K42F-VX312V, K42JZ-3F, X42JP, K42JV-XN1, K52DR-EX291X, X42EI37Jc-SL, X5KJ, K52F-SX206V, X42EP52DE-SL, X5iJU, K52JE-2C, Pro51, K52JE-EX107V, K52JC-EX073V, K52JR-SX196D, K42DE-3F, K52JT-SX292V, K42F-1A, K52JV-1A, K42JE-1A, K52N-EX188D, K42JR-2C, A42DY, K52F-SX134V, K42JY-3G, X42DY, K42JC-B1, K52DE-2C, X42E37Jr-SL, X42EI-35JB, K52F-2G, X42EI46Jc-SL, X5iJ, K52JB-SX138V, X42EV14DE-SL, B52BY, A52N-EXN830, X52JC-EX508
 
  ارسال سریع به تمامی نقاط کشور به خصوص شهر تهران

    زمان تحویل در شهرستانها از 24 تا 48 ساعت میباشد.

 

032- باتری لپ تاپ ایسوس K52

پارامترهای باتری و آداپتور
برند : ایسوس ASUS
تعداد سلول : شش سلولی
وزن خالص: 330 گرم
رنگ باتری : مشکی
ولتاژ خروجی: 11.1~10.8 ولت
شدت جریان خروجی: 4400mAh
برند ایسوس ASUS
وزن کل بسته 400 گرم

نظرات کاربران درباره 032- باتری لپ تاپ ایسوس K52

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد 032- باتری لپ تاپ ایسوس K52 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره 032- باتری لپ تاپ ایسوس K52

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه و مرتبط

whatsapp